Varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus

Sähkölaitteistojen varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus

Teemme sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Tarkastukset tehdään ja niissä noudatetaan valtuutetun tarkastajan laatu-ohjeistusta, jonka sähköturvallisuusviranomainen, TUKES:n on hyväksynyt. Ota yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva ajankohta tai pyydä tarjous tarkastuksesta.

Valtuutettu tarkastaja, VTS 245, Jukka Kokkonen

Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n jäsen

Varmennustarkastus

  • Sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto.
  • Laitteiston rakentaja (sähköurakoitsija) huolehtii varmennustarkastamisen tilaamisesta.
  • Varmennustarkastus on tehtävä 3 kuukauden kuluttua käyttöönotosta.
varmennustarkastus
Varmennustarkastus
sähkösuunnittelu määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus

  • Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.
  • Laitteiston haltija huolehtii määräaikaistarkastuksen tilaamisesta.

Yleistä tietoa tarkastuksista

Käyttöönottotarkastus

Sähköurakoitsijan täytyy tehdä jokaiselle rakentamalleen sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus, joka tehdään ennen asennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Varmennustarkastus

Varmennustarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on suorittanut asianmukaisen käyttöönottotarkastuksen. Siinä myös varmistaudutaan asianmukaisen sähköasennusten turvallisuudesta esimerkiksi pistokokein.

Määräaikaistarkastus

Tarkastuksia on tehtävä määräajoin luokitelluille sähkölaitteistoille kuten tavanomaisille liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksille sekä näitä vaativimmille sähkölaitteistoille.

varmemnustarkastus mittaus
määräaikaistarkastus mittaus

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 määrittelee sähkölaitteistojen tarkastuksen.

44 §

Sähkölaitteistoluokitus

Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti:

1) luokan 1 sähkölaitteisto:

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3;

2) luokan 2 sähkölaitteisto:

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.

3) luokan 3 sähkölaitteisto:

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.

Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:n jäsen: